פשוט לטייל בקרקוב – סיורי שמע מודרכים, המדריך הוירטואלי שלך

לחצו על המפה על מנת לנווט

תחנה 2 – בניין היודנראט

תחשבו רגע איך יכול להראות מקום בו מצופפים וסוגרים 15,000 איש בדירות שמיועדות ל-3000 איש, מתקצבים אותם עם 250 קלוריות ליום, צדים אותם כמו חיות ביער מפעם לפעם ולא נותנים להם תרופות ואמצעים אחרים לקיים חיים נורמלים. זה יכול היה להיות ג’ונגל וכך גם רצו הנאצים. המטרה שלהם הייתה לנצל את כוח העבודה של היהודים, לשדוד את כספם ואז להיפטר מהם זו הייתה מטרת הגטו. בהמשך המציאו הנאצים את מחנות ההשמדה ושלחו לשם את היהודים מהגטאות במה שנקרא אקציות.

אין תקווה לשיפור המצב

בתוך הכאוס הזה היה צריך להיות גוף שמנסה לעשות סדר על מנת שבני האדם לא יהפכו להיות חיות טרף, על מנת לעזור לחלשים, להאכיל את אלו שהיו רעבים ולנסות לרפא את החולים. על פניו הגרמנים מינו מועצה כזאת, היודנראט. אבל כפי שהשתקף מהמפגש הראשון של האס אס עם היודראט של קרקוב כבר בספטמבר 1939 זו לא הייתה הכוונה שלהם. סגנו של יושב ראש היודנראט, רצה לקבל את פניו של קצין האס.אס אך בתמורה הוא חטף סטירה בפניו. קצין האס. אס הבהיר כי הגרמנים לא כבשו את פולין כדי לסייע ליהודים, אלא להפך. כל תקווה שהייתה למישהו מחברי היודנראט, שיוכל במסגרת תפקידו לשפר את היחסים בין הקהילה היהודית לבין השלטונות הנאצים, או שיוכל לשפר את מצבם של היהודים בקרקוב בזמן המלחמה, נגוזה.

הבניין שמולכם היה מקום משכנו של היודנראט, גוף ניהולי שנכפה על הקהילה וגם על נציגיו. אף אחד לא בחר ורצה להיות ביודנראט ואף אחד לא שאל את חברי הקהילה אם הנציגים האלו מקובלים עליהם.

האתגרים של היודנראט בקרקוב

שני קציני אס.אס שהתפרצו לדירתו של מרק ביבשטיין שהיה מורה ועסקן חברתי הודיעו לו שהוא ראש היודנראט. הוא נבחר לתפקיד בהמלצת ראש עיריית קרקוב, גם מכיוון שהיה ידוע בניקיון כפיו. התפקיד היה תפקיד כפוי טובה והיה בלתי אפשרי לרצות את שני הצדדים, את הנאצים מצד אחד ואת תושבי הגטו היהודים מהצד השני. שני אתגרים מרכזיים עמדו בפני היודנראט. הראשון היה איך מקימים מוסדות קהילתיים ללא תקציב, או ליתר דיוק עם תקציב שלילי מכיוון שהנאצים כל הזמן שדדו את היהודים ולא תקצבו את הקהילה. דברים בסיסיים כמו הפנסיות של הקשישים הופסקו ואנשים לא יכלו לעבוד בעבודות הקודמות שלהם. האתגר השני היה סביב נושא המכסות והאישורים. הנאצים דרשו מהיודנראט של קרקוב לחלק מכסה מוגבלת של אישורים ליהודים שיישארו בעיר ואת כל השאר לגרש. האתגר הלך והחמיר בהמשך כאשר היודנראט נאלץ לספק מכסות של יהודים לעבודות כפייה ולגירושים למחנות ההשמדה.

ראשי היודנראט בקרקוב

ואם זאת נראית לכם משימה בלתי אפשרית אכן רבים לא עמדו בה. אדם צ’רניקוב, ראש היודנראט של ורשה התאבד. ביבשטיין ראש היודנראט הראשון של קרקוב לא עמד ביעדי הגירוש מהעיר עוד בתחילת המלחמה, לפני מחנות ההשמדה, ונאסר על ידי הנאצים. מחליפו, עורך הדין ארתור רוזנצוויג, היה אמור לספק לנאצים מכסה של יהודים לגירוש למחנות ההשמדה אך הוא חילק אישורים של “עובד חיוני” לרבים וכך למעשה לא עמד במכסות הגירוש. הוא הוכה והושפל על ידי הנאצים בכיכר השילוחים שממנה התבצע הגירוש ונשלח עם משפחתו באותו הגירוש.

אחריו כבר לא היה ממש יודנראט בקרקוב. הנאצים מינו קומיסר יהודי בשם דוד גוטר על מנת לחסל את הגטו סופית. דוד גוטר שיתף פעולה עם הנאצים בניגוד לביבשטיין ורוזנצוויג ועד סוף שנת 43 כבר לא היה גטו בקרקוב וגם לא יהודים.

תחנה 2 – בניין היודנראט

תחשבו רגע איך יכול להראות מקום בו מצופפים וסוגרים 15,000 איש בדירות שמיועדות ל-3000 איש, מתקצבים אותם עם 250 קלוריות ליום, צדים אותם כמו חיות ביער מפעם לפעם ולא נותנים להם תרופות ואמצעים אחרים לקיים חיים נורמלים. זה יכול היה להיות ג’ונגל וכך גם רצו הנאצים. המטרה שלהם הייתה לנצל את כוח העבודה של היהודים, לשדוד את כספם ואז להיפטר מהם זו הייתה מטרת הגטו. בהמשך המציאו הנאצים את מחנות ההשמדה ושלחו לשם את היהודים מהגטאות במה שנקרא אקציות.

אין תקווה לשיפור המצב

בתוך הכאוס הזה היה צריך להיות גוף שמנסה לעשות סדר על מנת שבני האדם לא יהפכו להיות חיות טרף, על מנת לעזור לחלשים, להאכיל את אלו שהיו רעבים ולנסות לרפא את החולים. על פניו הגרמנים מינו מועצה כזאת, היודנראט. אבל כפי שהשתקף מהמפגש הראשון של האס אס עם היודראט של קרקוב כבר בספטמבר 1939 זו לא הייתה הכוונה שלהם. סגנו של יושב ראש היודנראט, רצה לקבל את פניו של קצין האס.אס אך בתמורה הוא חטף סטירה בפניו. קצין האס. אס הבהיר כי הגרמנים לא כבשו את פולין כדי לסייע ליהודים, אלא להפך. כל תקווה שהייתה למישהו מחברי היודנראט, שיוכל במסגרת תפקידו לשפר את היחסים בין הקהילה היהודית לבין השלטונות הנאצים, או שיוכל לשפר את מצבם של היהודים בקרקוב בזמן המלחמה, נגוזה.

הבניין שמולכם היה מקום משכנו של היודנראט, גוף ניהולי שנכפה על הקהילה וגם על נציגיו. אף אחד לא בחר ורצה להיות ביודנראט ואף אחד לא שאל את חברי הקהילה אם הנציגים האלו מקובלים עליהם.

האתגרים של היודנראט בקרקוב

שני קציני אס.אס שהתפרצו לדירתו של מרק ביבשטיין שהיה מורה ועסקן חברתי הודיעו לו שהוא ראש היודנראט. הוא נבחר לתפקיד בהמלצת ראש עיריית קרקוב, גם מכיוון שהיה ידוע בניקיון כפיו. התפקיד היה תפקיד כפוי טובה והיה בלתי אפשרי לרצות את שני הצדדים, את הנאצים מצד אחד ואת תושבי הגטו היהודים מהצד השני. שני אתגרים מרכזיים עמדו בפני היודנראט. הראשון היה איך מקימים מוסדות קהילתיים ללא תקציב, או ליתר דיוק עם תקציב שלילי מכיוון שהנאצים כל הזמן שדדו את היהודים ולא תקצבו את הקהילה. דברים בסיסיים כמו הפנסיות של הקשישים הופסקו ואנשים לא יכלו לעבוד בעבודות הקודמות שלהם. האתגר השני היה סביב נושא המכסות והאישורים. הנאצים דרשו מהיודנראט של קרקוב לחלק מכסה מוגבלת של אישורים ליהודים שיישארו בעיר ואת כל השאר לגרש. האתגר הלך והחמיר בהמשך כאשר היודנראט נאלץ לספק מכסות של יהודים לעבודות כפייה ולגירושים למחנות ההשמדה.

ראשי היודנראט בקרקוב

ואם זאת נראית לכם משימה בלתי אפשרית אכן רבים לא עמדו בה. אדם צ’רניקוב, ראש היודנראט של ורשה התאבד. ביבשטיין ראש היודנראט הראשון של קרקוב לא עמד ביעדי הגירוש מהעיר עוד בתחילת המלחמה, לפני מחנות ההשמדה, ונאסר על ידי הנאצים. מחליפו, עורך הדין ארתור רוזנצוויג, היה אמור לספק לנאצים מכסה של יהודים לגירוש למחנות ההשמדה אך הוא חילק אישורים של “עובד חיוני” לרבים וכך למעשה לא עמד במכסות הגירוש. הוא הוכה והושפל על ידי הנאצים בכיכר השילוחים שממנה התבצע הגירוש ונשלח עם משפחתו באותו הגירוש.

אחריו כבר לא היה ממש יודנראט בקרקוב. הנאצים מינו קומיסר יהודי בשם דוד גוטר על מנת לחסל את הגטו סופית. דוד גוטר שיתף פעולה עם הנאצים בניגוד לביבשטיין ורוזנצוויג ועד סוף שנת 43 כבר לא היה גטו בקרקוב וגם לא יהודים.

audio

סיורי שמע מודרכים

הרובע היהודי קזימיש

הרובע היהודי בקרקוב הוא יחיד ומיוחד. בתי הכנסת הרבים שחלקם פעילים היום הם רק חלק מהסיפור המשקף מאות שנים של קהילה מפוארת שנכחדה בשואה. יש כאן ניסיון לשמר אווירה יהודית המזכירה את העבר לצד...

הגטו ומוזיאון שינדלר

קשה מאוד לזהות את הגטו בשכונת פודגוז'ה שמעבר לנהר. השכונה מתחדשת ולא נשארו שרידים רבים מהגטו. הביקור כאן מתחיל בכיכר השילוחים שהפכה להיות מיצג המשלב את העבר וההווה עם הכיסאות...

מצודת ואוול

מצודת ואוול מוגדרת על ידי אתרי אינטרנט ואנשים רבים כמקום שהוא אתר החובה הראשון לראות כתייר בקרקוב. המצודה נמצאת מעל גדת נהר ויסלה וצופה אליו. ניתן לטייל במתחם החיצוני ולבקר במספר...

place-icon

אתרים בקרקוב

כיכר הכיסאות

כיכר הכיסאות היא האנדרטה הגדולה ביותר בגטו קרקוב. האדריכל ראה לנגד עיניו את התמונה של חיסול הגטו והמטלטלין שנשארו כאן לאחר שהיהודים עזבו. כיכר ריקה ומזוודות וחבילות בכל מקום.

מכרה המלח וייליצקה

מכרות המלח בסמוך לקרקוב, בעיר וייליצ'קה, הם מכרות מלח מרשימים בכל קנה מידה. העובדה שהמקום הוא היעד הכי פופולרי לתיירים בפולין שבו מבקרים מעל מיליון מבקרים בשנה מעיד על כך. במכרות מסלול המיועד למבקרים

המפעל של שינדלר

המוזיאון שנמצא במפעל המפורסם של אוסקר שינדלר שהתפרסם בסרט "רשימת שינדלר" הוא מוזיאון שואה העוסק בעיקר באימת החיים היהודים בקרקוב תחת הכיבוש הנאצי ובאופן כללי בכיבוש הנאצי של פולין וקרקוב.

טיולים בסביבת קרקוב

Ojcow national park

אם אתם מחפשים אתנחתא מההמולה של המטרופולין הגדול של קרקוב, אחד המקומות שאפשר להינות מציוץ ציפורים, והרבה ירוק הוא הפארק הלאומי Ojcow שנמצא פחות משעה נסיעה מהעיר

דרום פולין וסלובקיה

שילוב של טיול בקרקוב, זקפונה והרי הטטרה בסלובקיה הוא שילוב מנצח לטיול של 10 ימים ומעלה. למעשה נחיתה בקרקוב לטיול של פרק זמן ארוך מאפשרת מספר מסלולים שהאטרקטיבי ביותר מביניהם: דרום פולין והרי הטטרה

מכרה המלח וייליצקה

מכרות המלח בסמוך לקרקוב, בעיר וייליצ'קה, הם מכרות מלח מרשימים בכל קנה מידה. העובדה שהמקום הוא היעד הכי פופולרי לתיירים בפולין שבו מבקרים מעל מיליון מבקרים בשנה מעיד על כך. במכרות מסלול המיועד למבקרים

כתבות בנושאים שונים

חומת הגטו בקרקוב

שריד חומות הגטו-בשביל היהודים החומה סימלה הבדל בין חיים למוות. מחוץ לגטו היה אפשר לשרוד, לגנוב אוכל, להסתתר ואפילו למרוד. בתוכה היה עתיד אחד שהוביל להשמדה.

כשהרבי פגש את הכומר בבית קפה

מכירים את הבדיחה שכומר ורב נכנסים לבר ? אז זהו, שכאן זה אמיתי. הכומר הוא האפיפיור יוחנן פאולוס השני והרב הוא באר מייזלש ושם הבר הוא "חבר'ה" והוא בכלל בית כנסת מייזלש במקור.

מסעדות כשרות בקרקוב

מדהים להסתובב בקז'ימיש - הרובע היהודי בקרקוב שבמשך 600 שנים היה מרכז לקהילה מפוארת שחרבה בשואה. בסיור במקום היום, תופתעו לראות כל כך הרבה בתי כנסת ואתרים יהודיים ממש קמים לתחייה

כתיבת תגובה

התגובה שלך:

אימייל לא יוצג באתר. שדות חובה מסומנים *

Menu