פשוט לטייל בקרקוב – סיורי שמע מודרכים, המדריך הוירטואלי שלך

פסטיבלים בקרקוב

בית הקברות היהודי העתיק בקרקוב

תחנה מספר 5 מתוך סיור שמע ברובע היהודי בקרקוב

בית הקברות הישן בקרקוב הוא אחד העתיקים בכל פולין. נקברו בו יהודים החל משנת 1522 ולמעשה עד שנת  1800 בקירוב הוא היה מקום הקבורה העיקרי ליהודי קרקוב. מעט מאוד מהצבות שרדו את השואה, אחת מן היא של הרמא. חלק מהמצבות שנשדדו הוחזרו למקומן וחלק מהם שובץ בקיר שנועד לכך בתקופת השיקום.

יוסל’ה קמצן קדוש

מצבה אחת בבית הקברות, הסמוכה לקברו של הרב יום-טוב ליפמן הלר המכונה “תוספות יום טוב”, מיוחסת לדמות האגדית, יוסל’ה קמצן קדוש. הרב הלר היה מגדולי חכמי אירופה. ידען עצום ופירושו על המשנה נחשב כפרשנות המקובלת על הכל. הוא כיהן בהרבה תפקידים ולקראת סוף ימיו היה רבה הראשי של קרקוב וכאן נפטר. הכיתוב על המצבה המיוחסת ליוסלה קמצן קדוש לא שרד את שיני הזמן אבל ניתן להצביע על המצבה של יוסל’ה על פי הקרבה למצבה של הרב הלר שעל פי האגדה ביקש להיקבר בסמוך ליוסל’ה גם מתוך כבוד אליו וגם כדי לכפר ולו במעט על העוול הגדול שנעשה לאיש הצדיק הזה.

והמעשה שהיה כך היה. לפני שנים רבות בקרקוב היו היהודים עניים מאוד. כמעט כל אנשי הקהילה היהודית חיו בדוחק, חוץ מאדם אחד ששמו יוסל’ה ושכינויו היה יוסל’ה קמצן. כשביקשו מיוסל’ה לתרום לעני זה או אחר הוא סרב, כשביקשו תרומות לבית הכנסת הוא סרב, כשביקשו לבית היתומים הוא סרב וכך יצא שמו כקמצן למרחוק. כולם הכירו אותו ככזה, אנשים בזו לו ואפילו היו ילדים שזרקו עליו אבנים כשעבר ברחוב.

יום אחד שמעו החברה קדישא שיוסל’ה גוסס ובאו אליו. ביקשו ממנו שישלם 1000 רובל עבור קבורה והכסף הזה גם ישמש עניים שאין ידם משגת לשלם על הקבורה. אמרו לו: יוסל’ה הרי מה תעשה עם הכסף בעולם הבא ? תשאיר אותו כאן. יוסל’ה סרב ומת.

יצאו אנשי חברת קדישא וסיפרו את אשר קרה לאנשי הקהילה. החליטו אנשי הקהילה שאת יוסל’ה לא קוברים. וכך גופתו נשארה ללא קבורה במשך מספר ימים עד אשר יהודי אחד בחשכת הלילה מבלי שאף אחד ייראה לקח את גופתו וקבר אותה בחלק הכי מרוחק של בית הקברות.

ביום שישי שלאחר מכן, הגיע לבית הרב אדם עני וביקש נדבה כדי לעשות את השבת. הרב לא הכיר את המצוקה של אותו אדם ולכן לא שאל יותר מידי ונתן לו תרומה. לאחר זמן מה שוב דפיקה בדלת ועוד אדם מגיע לבקש נדבה ולאחריו עוד אדם ועוד אחד. התפלא הרב ושאל את הבא מה קרה שכולם מגיעים היום לבקש. אמר העני שעד אותו השבוע הוא היה מקבל כל יום חמישי מעטפה עם 10 רובל מתחת לדלת על מנת לעשות את השבת. והשבוע אין מעטפה.

הרב עשה אחד ועוד אחד והבין שהתורם האלמוני היה יוסל’ה. אסף הרב את אנשי הקהילה בבית הכנסת וסיפר להם על כך. היכו כולם על חטא, הצטערו וביקשו מיוסלה מחילה. הרב ממש בכה וביקש סימן לקבלת המחילה מיוסלה שבטח נמצא בגן עדן.

פתח הרב את ארון הקודש והתעלף. ובתוך העלפון שלו הוא חולם ורואה את יוסלה בגן עדן. רץ אליו לבקש מחילה וסליחה ואומר לו יוסלה, תראה אני כאן בגן עדן הכל טוב אבל הייתי מוותר על כל זה כדי לתת עוד מעטפה מתחת לדלת של אדם עני בקרקוב.

זה הסיפור על יוסלה קמצן קדוש שהיה תורם בסתר ולא רץ להצטלם לפייסבוק כדי שייראו את התרומה שלו.

מכאן נמשיך לבית הכנסת אייזיק

בית הקברות היהודי העתיק בקרקוב

תחנה מספר 5 מתוך סיור שמע ברובע היהודי בקרקוב

בית הקברות הישן בקרקוב הוא אחד העתיקים בכל פולין. נקברו בו יהודים החל משנת 1522 ולמעשה עד שנת  1800 בקירוב הוא היה מקום הקבורה העיקרי ליהודי קרקוב. מעט מאוד מהצבות שרדו את השואה, אחת מן היא של הרמא. חלק מהמצבות שנשדדו הוחזרו למקומן וחלק מהם שובץ בקיר שנועד לכך בתקופת השיקום.

יוסל’ה קמצן קדוש

מצבה אחת בבית הקברות, הסמוכה לקברו של הרב יום-טוב ליפמן הלר המכונה “תוספות יום טוב”, מיוחסת לדמות האגדית, יוסל’ה קמצן קדוש. הרב הלר היה מגדולי חכמי אירופה. ידען עצום ופירושו על המשנה נחשב כפרשנות המקובלת על הכל. הוא כיהן בהרבה תפקידים ולקראת סוף ימיו היה רבה הראשי של קרקוב וכאן נפטר. הכיתוב על המצבה המיוחסת ליוסלה קמצן קדוש לא שרד את שיני הזמן אבל ניתן להצביע על המצבה של יוסל’ה על פי הקרבה למצבה של הרב הלר שעל פי האגדה ביקש להיקבר בסמוך ליוסל’ה גם מתוך כבוד אליו וגם כדי לכפר ולו במעט על העוול הגדול שנעשה לאיש הצדיק הזה.

והמעשה שהיה כך היה. לפני שנים רבות בקרקוב היו היהודים עניים מאוד. כמעט כל אנשי הקהילה היהודית חיו בדוחק, חוץ מאדם אחד ששמו יוסל’ה ושכינויו היה יוסל’ה קמצן. כשביקשו מיוסל’ה לתרום לעני זה או אחר הוא סרב, כשביקשו תרומות לבית הכנסת הוא סרב, כשביקשו לבית היתומים הוא סרב וכך יצא שמו כקמצן למרחוק. כולם הכירו אותו ככזה, אנשים בזו לו ואפילו היו ילדים שזרקו עליו אבנים כשעבר ברחוב.

יום אחד שמעו החברה קדישא שיוסל’ה גוסס ובאו אליו. ביקשו ממנו שישלם 1000 רובל עבור קבורה והכסף הזה גם ישמש עניים שאין ידם משגת לשלם על הקבורה. אמרו לו: יוסל’ה הרי מה תעשה עם הכסף בעולם הבא ? תשאיר אותו כאן. יוסל’ה סרב ומת.

יצאו אנשי חברת קדישא וסיפרו את אשר קרה לאנשי הקהילה. החליטו אנשי הקהילה שאת יוסל’ה לא קוברים. וכך גופתו נשארה ללא קבורה במשך מספר ימים עד אשר יהודי אחד בחשכת הלילה מבלי שאף אחד ייראה לקח את גופתו וקבר אותה בחלק הכי מרוחק של בית הקברות.

ביום שישי שלאחר מכן, הגיע לבית הרב אדם עני וביקש נדבה כדי לעשות את השבת. הרב לא הכיר את המצוקה של אותו אדם ולכן לא שאל יותר מידי ונתן לו תרומה. לאחר זמן מה שוב דפיקה בדלת ועוד אדם מגיע לבקש נדבה ולאחריו עוד אדם ועוד אחד. התפלא הרב ושאל את הבא מה קרה שכולם מגיעים היום לבקש. אמר העני שעד אותו השבוע הוא היה מקבל כל יום חמישי מעטפה עם 10 רובל מתחת לדלת על מנת לעשות את השבת. והשבוע אין מעטפה.

הרב עשה אחד ועוד אחד והבין שהתורם האלמוני היה יוסל’ה. אסף הרב את אנשי הקהילה בבית הכנסת וסיפר להם על כך. היכו כולם על חטא, הצטערו וביקשו מיוסלה מחילה. הרב ממש בכה וביקש סימן לקבלת המחילה מיוסלה שבטח נמצא בגן עדן.

פתח הרב את ארון הקודש והתעלף. ובתוך העלפון שלו הוא חולם ורואה את יוסלה בגן עדן. רץ אליו לבקש מחילה וסליחה ואומר לו יוסלה, תראה אני כאן בגן עדן הכל טוב אבל הייתי מוותר על כל זה כדי לתת עוד מעטפה מתחת לדלת של אדם עני בקרקוב.

זה הסיפור על יוסלה קמצן קדוש שהיה תורם בסתר ולא רץ להצטלם לפייסבוק כדי שייראו את התרומה שלו.

זה החלון ממנו ניתן להשקיף לבית הקברות מבלי להיכנס אליו:

מכאן נמשיך לבית הכנסת אייזיק

audio

סיורי שמע מודרכים

הרובע היהודי קזימיש

הרובע היהודי בקרקוב הוא יחיד ומיוחד. בתי הכנסת הרבים שחלקם פעילים היום הם רק חלק מהסיפור המשקף מאות שנים של קהילה מפוארת שנכחדה בשואה. יש כאן ניסיון לשמר אווירה יהודית המזכירה את העבר לצד...

הגטו ומוזיאון שינדלר

קשה מאוד לזהות את הגטו בשכונת פודגוז'ה שמעבר לנהר. השכונה מתחדשת ולא נשארו שרידים רבים מהגטו. הביקור כאן מתחיל בכיכר השילוחים שהפכה להיות מיצג המשלב את העבר וההווה עם הכיסאות...

מצודת ואוול

מצודת ואוול מוגדרת על ידי אתרי אינטרנט ואנשים רבים כמקום שהוא אתר החובה הראשון לראות כתייר בקרקוב. המצודה נמצאת מעל גדת נהר ויסלה וצופה אליו. ניתן לטייל במתחם החיצוני ולבקר במספר...

place-icon

אתרים בקרקוב

כיכר הכיסאות

כיכר הכיסאות היא האנדרטה הגדולה ביותר בגטו קרקוב. האדריכל ראה לנגד עיניו את התמונה של חיסול הגטו והמטלטלין שנשארו כאן לאחר שהיהודים עזבו. כיכר ריקה ומזוודות וחבילות בכל מקום.

מכרה המלח וייליצקה

מכרות המלח בסמוך לקרקוב, בעיר וייליצ'קה, הם מכרות מלח מרשימים בכל קנה מידה. העובדה שהמקום הוא היעד הכי פופולרי לתיירים בפולין שבו מבקרים מעל מיליון מבקרים בשנה מעיד על כך. במכרות מסלול המיועד למבקרים

המפעל של שינדלר

המוזיאון שנמצא במפעל המפורסם של אוסקר שינדלר שהתפרסם בסרט "רשימת שינדלר" הוא מוזיאון שואה העוסק בעיקר באימת החיים היהודים בקרקוב תחת הכיבוש הנאצי ובאופן כללי בכיבוש הנאצי של פולין וקרקוב.

טיולים בסביבת קרקוב

Ojcow national park

אם אתם מחפשים אתנחתא מההמולה של המטרופולין הגדול של קרקוב, אחד המקומות שאפשר להינות מציוץ ציפורים, והרבה ירוק הוא הפארק הלאומי Ojcow שנמצא פחות משעה נסיעה מהעיר

דרום פולין וסלובקיה

שילוב של טיול בקרקוב, זקפונה והרי הטטרה בסלובקיה הוא שילוב מנצח לטיול של 10 ימים ומעלה. למעשה נחיתה בקרקוב לטיול של פרק זמן ארוך מאפשרת מספר מסלולים שהאטרקטיבי ביותר מביניהם: דרום פולין והרי הטטרה

מכרה המלח וייליצקה

מכרות המלח בסמוך לקרקוב, בעיר וייליצ'קה, הם מכרות מלח מרשימים בכל קנה מידה. העובדה שהמקום הוא היעד הכי פופולרי לתיירים בפולין שבו מבקרים מעל מיליון מבקרים בשנה מעיד על כך. במכרות מסלול המיועד למבקרים

כתבות בנושאים שונים

חומת הגטו בקרקוב

שריד חומות הגטו-בשביל היהודים החומה סימלה הבדל בין חיים למוות. מחוץ לגטו היה אפשר לשרוד, לגנוב אוכל, להסתתר ואפילו למרוד. בתוכה היה עתיד אחד שהוביל להשמדה.

כשהרבי פגש את הכומר בבית קפה

מכירים את הבדיחה שכומר ורב נכנסים לבר ? אז זהו, שכאן זה אמיתי. הכומר הוא האפיפיור יוחנן פאולוס השני והרב הוא באר מייזלש ושם הבר הוא "חבר'ה" והוא בכלל בית כנסת מייזלש במקור.

מסעדות כשרות בקרקוב

מדהים להסתובב בקז'ימיש - הרובע היהודי בקרקוב שבמשך 600 שנים היה מרכז לקהילה מפוארת שחרבה בשואה. בסיור במקום היום, תופתעו לראות כל כך הרבה בתי כנסת ואתרים יהודיים ממש קמים לתחייה

כתיבת תגובה

התגובה שלך:

אימייל לא יוצג באתר. שדות חובה מסומנים *

Menu