פשוט לטייל בקרקוב – סיורי שמע מודרכים, המדריך הוירטואלי שלך

לחצו על המפה על מנת לנווט

תחנה 1 – פתיחה לסיור גטו קרקוב – הגשר

באחת הסצינות המפורסמות בסרט רשימת שינדלר עומד אמון גת, קצין האס.אס הנאצי שפיקד על מחנה הריכוז פלאשוב הסמוך לעיר, בפני חייליו לפני היציאה לחיסול הגטו של קרקוב ואומר להם את הדברים הבאים:

העם היהודי יהפוך לשמועה

היום הזה הוא יום היסטורי. היום הזה ייזכר בדברי ההיסטוריה. בעוד כמה שנים ישאלו צעירים בפליאה על היום הזה ואתם זכיתם להיות חלק ממנו. לפני שש מאות שנים, כאשר במקומות אחרים הם, היהודים, היו אחראים למוות השחור, קזימיז’ הגדול, מלך פולין , הזמין את היהודים לקרקוב ופרס עליהם את חסותו. והם באו. הם הביאו את חפציהם אל תוך העיר. הם נאחזו במקום והעמיקו שורשים. הם שגשגו בעסקים, במדע, בחינוך, באמנויות. הם הגיעו לכאן ללא כלום ולאחר זמן מה הם פרחו. במשך שש מאות שנה הייתה קרקוב יהודית. תחשבו על זה. היום בערב שש מאות השנים האלו יהיו שמועה. הם מעולם לא התרחשו. היום הזה הוא היסטורי.”

הנאצים עשו הכל על מנת שהעם היהודי יהפוך להיות שמועה. אחרי ביקור ברובע היהודי אנחנו יכולים לראות שלמרות הכל, זה לא הצליח להם. אבל אז באפריל 1941 חציית הנהר והמעבר לחיים בגטו סימנה עבור תושבי קרקוב היהודים ששרדו את השנתיים הראשונות של הכיבוש הנאצי את תחילת הסוף.

ניתוק היהודים

במשך שנתיים עשה מושל פולין הנאצי, האנס פרנק, שקבע בקרקוב את מקום מושבו, הכל, על מנת שהעיר תהיה נקייה מיהודים, יודנריין. הוא פיתה אותם לעזוב, הוא גרם להם לרצות לעזוב על ידי התעללות מתמשכת שכללה השפלה פומבית ברחוב, החרמת סחורה בעסקים, שוד של דברים יקרי ערך מהבתים, חטיפה לעבודות כפייה ועוד. רוב היהודים עזבו אך כ –  15,000 נשארו, חלקם תושבי העיר וחלקם פליטים יהודים מכפרי הסביבה. ב 20 לאפריל 1941 ניתנה הפקודה ו – 15,000 יהודים נאלצו לעזוב את בתיהם ברחבי העיר ובעיקר ברובע היהודי, קזימיש, ולעבור לגור בגטו הסגור והמנותק. הגטו היה אזור בן 30 רחובות בשכונת העוני פודגוז’ה שעד אז איכלס כ –  3000 פולנים. כל 4 משפחות יהודיות נאלצו לחלוק דירה אחת.

15 קילו הכוללים חיים שלמים

הגשר שאותו חציתם כרגע הוא אחד הגשרים בו יהודי קרקוב עברו כשבאמתחתם 15 קילו של ציוד אותו הורשו לקחת מחייהם הישנים לחייהם החדשים והנוראיים. 15 קילו הכוללים חיים שלמים. ומה מכניסים לתוכם?  האם חייט ייקח את מכונת התפירה שלו כדי שיוכל להתפרנס או שמיכות ובגדים חמים לחורף הבא. האם לקחת מזכרות או דברים שימושיים. ואיך אפשר בכלל לחיות בדירה אחת עם עוד 3 משפחות בתנאים כל כך קשים כאשר כל פעם משפחה אחרת מאבדת בן משפחה מחטיפות או ממחלות או מרעב. הנאצים ידעו איך לנפץ את חיי הקהילה ואת חיי המשפחה.

בגטו אין בא ואין יוצא ללא אישור. הוא מוקף בחומות, ששריד מהן נראה בסופו של הסיור הנוכחי. לאט לאט החלו הגרמנים לנתק באופן טוטלי את היהודים מהעולם החיצון. הוקצבו 250 קלוריות ליום לאדם וכל יהודי שנתפס מחוץ לגבולות הגטו ללא אישור הוצא להורג. מכאן אנחנו נמשיך לבניין היודנראט על מנת לנסות להבין איך היהודים ניסו לקיים שגרת חיים גם במקום נוראי כזה.

תחנה 1 – פתיחה לסיור גטו קרקוב – הגשר

באחת הסצינות המפורסמות בסרט רשימת שינדלר עומד אמון גת, קצין האס.אס הנאצי שפיקד על מחנה הריכוז פלאשוב הסמוך לעיר, בפני חייליו לפני היציאה לחיסול הגטו של קרקוב ואומר להם את הדברים הבאים:

העם היהודי יהפוך לשמועה

היום הזה הוא יום היסטורי. היום הזה ייזכר בדברי ההיסטוריה. בעוד כמה שנים ישאלו צעירים בפליאה על היום הזה ואתם זכיתם להיות חלק ממנו. לפני שש מאות שנים, כאשר במקומות אחרים הם, היהודים, היו אחראים למוות השחור, קזימיז’ הגדול, מלך פולין , הזמין את היהודים לקרקוב ופרס עליהם את חסותו. והם באו. הם הביאו את חפציהם אל תוך העיר. הם נאחזו במקום והעמיקו שורשים. הם שגשגו בעסקים, במדע, בחינוך, באמנויות. הם הגיעו לכאן ללא כלום ולאחר זמן מה הם פרחו. במשך שש מאות שנה הייתה קרקוב יהודית. תחשבו על זה. היום בערב שש מאות השנים האלו יהיו שמועה. הם מעולם לא התרחשו. היום הזה הוא היסטורי.”

הנאצים עשו הכל על מנת שהעם היהודי יהפוך להיות שמועה. אחרי ביקור ברובע היהודי אנחנו יכולים לראות שלמרות הכל, זה לא הצליח להם. אבל אז באפריל 1941 חציית הנהר והמעבר לחיים בגטו סימנה עבור תושבי קרקוב היהודים ששרדו את השנתיים הראשונות של הכיבוש הנאצי את תחילת הסוף.

ניתוק היהודים

במשך שנתיים עשה מושל פולין הנאצי, האנס פרנק, שקבע בקרקוב את מקום מושבו, הכל, על מנת שהעיר תהיה נקייה מיהודים, יודנריין. הוא פיתה אותם לעזוב, הוא גרם להם לרצות לעזוב על ידי התעללות מתמשכת שכללה השפלה פומבית ברחוב, החרמת סחורה בעסקים, שוד של דברים יקרי ערך מהבתים, חטיפה לעבודות כפייה ועוד. רוב היהודים עזבו אך כ –  15,000 נשארו, חלקם תושבי העיר וחלקם פליטים יהודים מכפרי הסביבה. ב 20 לאפריל 1941 ניתנה הפקודה ו – 15,000 יהודים נאלצו לעזוב את בתיהם ברחבי העיר ובעיקר ברובע היהודי, קזימיש, ולעבור לגור בגטו הסגור והמנותק. הגטו היה אזור בן 30 רחובות בשכונת העוני פודגוז’ה שעד אז איכלס כ –  3000 פולנים. כל 4 משפחות יהודיות נאלצו לחלוק דירה אחת.

גשר המנעולים קרקוב

15 קילו הכוללים חיים שלמים

הגשר שאותו חציתם כרגע הוא אחד הגשרים בו יהודי קרקוב עברו כשבאמתחתם 15 קילו של ציוד אותו הורשו לקחת מחייהם הישנים לחייהם החדשים והנוראיים. 15 קילו הכוללים חיים שלמים. ומה מכניסים לתוכם?  האם חייט ייקח את מכונת התפירה שלו כדי שיוכל להתפרנס או שמיכות ובגדים חמים לחורף הבא. האם לקחת מזכרות או דברים שימושיים. ואיך אפשר בכלל לחיות בדירה אחת עם עוד 3 משפחות בתנאים כל כך קשים כאשר כל פעם משפחה אחרת מאבדת בן משפחה מחטיפות או ממחלות או מרעב. הנאצים ידעו איך לנפץ את חיי הקהילה ואת חיי המשפחה.

בגטו אין בא ואין יוצא ללא אישור. הוא מוקף בחומות, ששריד מהן נראה בסופו של הסיור הנוכחי. לאט לאט החלו הגרמנים לנתק באופן טוטלי את היהודים מהעולם החיצון. הוקצבו 250 קלוריות ליום לאדם וכל יהודי שנתפס מחוץ לגבולות הגטו ללא אישור הוצא להורג. מכאן אנחנו נמשיך לבניין היודנראט על מנת לנסות להבין איך היהודים ניסו לקיים שגרת חיים גם במקום נוראי כזה.

audio

סיורי שמע מודרכים

הרובע היהודי קזימיש

הרובע היהודי בקרקוב הוא יחיד ומיוחד. בתי הכנסת הרבים שחלקם פעילים היום הם רק חלק מהסיפור המשקף מאות שנים של קהילה מפוארת שנכחדה בשואה. יש כאן ניסיון לשמר אווירה יהודית המזכירה את העבר לצד...

הגטו ומוזיאון שינדלר

קשה מאוד לזהות את הגטו בשכונת פודגוז'ה שמעבר לנהר. השכונה מתחדשת ולא נשארו שרידים רבים מהגטו. הביקור כאן מתחיל בכיכר השילוחים שהפכה להיות מיצג המשלב את העבר וההווה עם הכיסאות...

מצודת ואוול

מצודת ואוול מוגדרת על ידי אתרי אינטרנט ואנשים רבים כמקום שהוא אתר החובה הראשון לראות כתייר בקרקוב. המצודה נמצאת מעל גדת נהר ויסלה וצופה אליו. ניתן לטייל במתחם החיצוני ולבקר במספר...

place-icon

אתרים בקרקוב

כיכר הכיסאות

כיכר הכיסאות היא האנדרטה הגדולה ביותר בגטו קרקוב. האדריכל ראה לנגד עיניו את התמונה של חיסול הגטו והמטלטלין שנשארו כאן לאחר שהיהודים עזבו. כיכר ריקה ומזוודות וחבילות בכל מקום.

מכרה המלח וייליצקה

מכרות המלח בסמוך לקרקוב, בעיר וייליצ'קה, הם מכרות מלח מרשימים בכל קנה מידה. העובדה שהמקום הוא היעד הכי פופולרי לתיירים בפולין שבו מבקרים מעל מיליון מבקרים בשנה מעיד על כך. במכרות מסלול המיועד למבקרים

המפעל של שינדלר

המוזיאון שנמצא במפעל המפורסם של אוסקר שינדלר שהתפרסם בסרט "רשימת שינדלר" הוא מוזיאון שואה העוסק בעיקר באימת החיים היהודים בקרקוב תחת הכיבוש הנאצי ובאופן כללי בכיבוש הנאצי של פולין וקרקוב.

טיולים בסביבת קרקוב

Ojcow national park

אם אתם מחפשים אתנחתא מההמולה של המטרופולין הגדול של קרקוב, אחד המקומות שאפשר להינות מציוץ ציפורים, והרבה ירוק הוא הפארק הלאומי Ojcow שנמצא פחות משעה נסיעה מהעיר

דרום פולין וסלובקיה

שילוב של טיול בקרקוב, זקפונה והרי הטטרה בסלובקיה הוא שילוב מנצח לטיול של 10 ימים ומעלה. למעשה נחיתה בקרקוב לטיול של פרק זמן ארוך מאפשרת מספר מסלולים שהאטרקטיבי ביותר מביניהם: דרום פולין והרי הטטרה

מכרה המלח וייליצקה

מכרות המלח בסמוך לקרקוב, בעיר וייליצ'קה, הם מכרות מלח מרשימים בכל קנה מידה. העובדה שהמקום הוא היעד הכי פופולרי לתיירים בפולין שבו מבקרים מעל מיליון מבקרים בשנה מעיד על כך. במכרות מסלול המיועד למבקרים

כתבות בנושאים שונים

חומת הגטו בקרקוב

שריד חומות הגטו-בשביל היהודים החומה סימלה הבדל בין חיים למוות. מחוץ לגטו היה אפשר לשרוד, לגנוב אוכל, להסתתר ואפילו למרוד. בתוכה היה עתיד אחד שהוביל להשמדה.

כשהרבי פגש את הכומר בבית קפה

מכירים את הבדיחה שכומר ורב נכנסים לבר ? אז זהו, שכאן זה אמיתי. הכומר הוא האפיפיור יוחנן פאולוס השני והרב הוא באר מייזלש ושם הבר הוא "חבר'ה" והוא בכלל בית כנסת מייזלש במקור.

מסעדות כשרות בקרקוב

מדהים להסתובב בקז'ימיש - הרובע היהודי בקרקוב שבמשך 600 שנים היה מרכז לקהילה מפוארת שחרבה בשואה. בסיור במקום היום, תופתעו לראות כל כך הרבה בתי כנסת ואתרים יהודיים ממש קמים לתחייה

כתיבת תגובה

התגובה שלך:

אימייל לא יוצג באתר. שדות חובה מסומנים *

Menu